Kategória: Uncategorized

  • Prenájom Lisovacieho kontajnera

    27. apríla 2023
    Kontajner s lisovacou jednotkou určený pre lisovanie veľkého objemu odpadu, ktorý je neekonomické prepravovať nestlačený. Toto riešenie zberu odpadu je síce…