Produkty

Šnek do lisovacej jednotky

Šnek do lisovacej jednotky

Pomocou nami vyrábanej závitovky je masívny odpad v lisovacom kontajnere drvený bez námahy a postupne stláčaný. Špeciálny dizajn spevnenej, nadmerne veľkej skrutky je optimalizovaný funkciou špeciálneho drviča a elektromotora s neprekonateľnou silou. Dlhodobá spolupráca so spoločnosťou PÖTTINGER v oblasti dodávok šnekov do lisovacích jednotiek, využívaných v oblasti odpadového hospodárstva, podieľanie sa na vývojových prácach, procese zlepšovania prispela k vytvoreniu si vlastného know-how a zabezpečila firme meno kvalitného a spoľahlivého dodávateľa.

Kontajnery

Odvaľovací kontajner

Odvaľovací kontajner

Kontajnery slúžia na zber, uskladnenie a transport rôznych druhov materiálu, najmä hrubého komunálneho odpadu, kovového šrotu, sypkých hmôt a sklenených črepov. Konštrukcia kontajnera je z oceľového plechu rôznych hrúbok, podľa účelu použitia kontajnera, alebo požiadaviek zákazníka. Kontajnery môžu byt rôzneho prevedenia od 5 m³ do 46 m³ otvorené alebo uzavreté. Najčastejšie s krídlovými delenými dverami v zadnej časti kontajnera. Povrch môže byt upravený syntetickým, alebo polyuretánovým náterom. Manipuláciu s kontajnerom umožňuje hákové naberanie kontajnera pomocou hákového nakladača.

Tech. údaje v pdf

Šnek do lisovacej jednotky

Skladový kontajner

Skladové kontajnery slúžia k zhromažďovaniu, uskladneniu a transportu rôznych druhov tovaru. Je možné ich použiť ako sklad stavebného materiálu, sklad hotových výrobkov, ekologický sklad a podobne. Kontajner tvorí oceľový zváraný rám z ohýbaných profilov. Bočné steny sú z ohýbaného oceľového plechu hrúbky 1,5 mm vodotesne zvarené. Podlaha kontajneru je tvorená oceľovými roštami, alebo protišmykovým (ryhovaným) plechom hrúbky 3 mm. Dvere kontajnera sú zamykateľné (istenie dvoma zvislými tiahlami) a sú opatrené tesniacou gumou. Kontajner môže byt vyhotovený v rôznych prevedeniach podľa spôsobu manipulácie s kontajnerom. Kontajnerom je možné manipulovať buď pomocou vysokozdvižného vozíka (podvozok je opatrený otvormi), žeriavom (závesné oká v ráme), alebo hákovým nakladacom (hákové naberanie).

Tech. údaje v pdf

Skladový kontajner

Vaňový kontajner

Kontajnery slúžia na zber, uskladnenie a transport rôznych druhov materiálu, najmä hrubého komunálneho odpadu, kovového šrotu, sypkých a polotuhých hmôt. Konštrukcia kontajnera je z oceľového plechu rôznych hrúbok, podľa účelu použitia, alebo požiadaviek zákazníka. Na bokoch kontajnera sú kotevné čapy, slúžiace na manipuláciu a zaistenie kontajnera pri doprave. Povrch môže byt upravený syntetickým alebo polyuretánovým náterom, prípadne zinkovaním.

Tech. údaje v pdf

Ostatná kovovýroba

kovovýroba kovovýroba kovovýroba