O spoločnosti

Spoločnosť Lexer s.r.o. bola založená v roku 2008 so zameraním na strojárenskú výrobu. Dlhodobá spolupráca so spoločnosťou PÖTTINGER v oblasti dodávok šnekov do lisovacích jednotiek, využívaných v oblasti odpadového hospodárstva, podieľanie sa na vývojových prácach, procese zlepšovania a vytvorenie si vlastného know-how, zabezpečila firme meno kvalitného a spoľahlivého dodávateľa.

Spoločnosť vlastní stroje, zariadenia a technologické postupy na výrobu veľkoobjemových kontajnerov. Zákazníkom ponúkame niekoľko typov kontajnerov, ale aj ďalšie produkty strojárskej výroby. Spoluprácou s našimi zákazníkmi, pôsobiacimi v oblasti výroby strojov a zariadení pre odpadové hospodárstvo, sme získali skúsenosti s výrobou a servisom lisovacích zariadení aj komplexným riešením odpadového hospodárstva. Naša spoločnosť pracuje na základe systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008 a tieto princípy uplatňuje vo všetkých oblastiach výroby.

Prezrite si naše produkty...

Šnek do lisovacej jednotky Odvaľovací kontajner Šnek do lisovacej jednotky Skladový kontajner