Technické riešenie
ktoré Vás posunie vpred, pred Vašu konkurenciu...

Pomocou nami vyrábanej závitovky je masívny odpad drvený bez námahy a postupne stláčaný. Špeciálny dizajn spevnenej, nadmerne veľkej skrutky je optimalizovaný funkciou špeciálneho drviča a kompresora s neprekonateľnou silou.

Preto si vyberte tú správnu cestu riešenia! "My" sme Váš správny výber!

Skúsenosti, zodpovednosť, flexibilita

Spoločnosť vlastní stroje, zariadenia a technologické postupy na výrobu velkoobjemových kontajnerov. Zákazníkom ponúkame niekoľko typov kontajnerov, ale aj ďalšie produkty strojárskej výroby. Naša spoločnosť pracuje na základe systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008 a tieto princípy uplatňuje vo všetkých oblastiach výroby.

Bližšie informácie

Hľadáte vhodné ekonomické riešenie pre odvoz odpadu?

Sme pripravení Vám pomôcť! Technológiu zberu odpadu prispôsobíme individuálnym výrobným podmienkam objednávateľa...

Bližšie informácie

Prezrite si naše produkty...

Šnek do lisovacej jednotky Odvaľovací kontajner Šnek do lisovacej jednotky Skladový kontajner